شمع ساز خسارت صندوق محصولات کشاورزی

شمع ساز: خسارت صندوق محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی غرامت کشاورزان خسارت دیده غرامت کشاورزان

حل مسئله آب شرب درب بهشت

مدیر آب فاضلاب شهری شهرستان جیرفت گفت: حفر چاه آب دربخش ساردوییه بدلیل واقع شدن در منطقه کوهستانی ممکن نیست. به گزارش گروه استان های باشگاه..

ادامه مطلب